لیدی گلیز

Lady Glaze مشخصات فنی

شرح محصول :

مناسب برای تکنيک های مختلف رنگ مثل استفاده از اسفنج، پارچه، حالت ابر و بادی و لعاب دادن. اين محصول شامل رنگ های انتخاب شده زيبايی است که به شما در خلق يک جلوه بی نقص کمک می کند.

کاربرد :

لیدی گلیز قابلیت استفاده برروی سطوح گچی، سیمانی، چوبی، مبلمان و غیره را دارد.

ویژگی‌ها :

اين محصول يک تاپ کوت با فرمول بندی ويژه می باشد که برای همه محيط های داخلی، از جمله رستوران ها، ويالها ، هتل ها و ساير فضاهای داخلی با اعتبار مناسب می باشد.

طریق مصرف:

ــ پس‌از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، درصورت نیاز نواقص سطح می‌بایست با استفاده از بتونه stucco· تسطیح و توسط PVA پرایمر آستر گردد. ــ رنگ لیدی گلیز میبایستی با آب به میزان 10ـ 40 ٪ رقیق گردد. سپس رنگ جذب شده توسط اسفنج دریایی طبیعی براثر فشردن اسفنج برروی سطح ریخته و طرح مورد نظر از طریق اعمال ضرباتی منظم به آرامی برروی سطح بیس خشک شده ایجاد می‌گردد. ــ به منظور دستیابی به یک سطح متراکم و یکدست مقادیر یکسانی از زنگ میبایستی در هر مرحله توسط اسفنج جذب گردد. میزان پوشش دهی تئوریک: تقریباً 34 مترمربع/ لیتر/ یک دست

سیستم پیشنهادی :بر روی چوب
Stucco  دو دست
فنوماستیک انامل نیمه براق  دو دست
لیدی گلیز  یک دست
روی سیمان و یا گچ
P.V.A Primer  یک دست
Stucco  دو دست
فنوماستیک انامل نیمه براق  دو دست
لیدی گلیز یک دست