شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش از تاریخ 28 الی 31 اردیبهشت ماه 95