افتتاح هجدهمین مرکز مولتی کالر جوتن در استان آذربایجان شرقی در شهریور ماه 94