برگزاری سمینار معرفی محصولات جدید جوتن تحت عنوان “My Home” در تاریخ 20 خردادماه 94 در هتل اوین تهران