شرکت در پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان 27 الی 30 آبان ماه 92 در مصلای بزرگ امام