برگزاری سمینار رنگهای جوتن در تاریخ 12 آبان ماه در جزیره کیش